LEAQS systemet - löser det största problemet i ett tryckluftssystem

Företag producerar i regel mellan 30-50%  mer tryckluft än nödvändigt. Det innebär förluster på hundratusentals eller miljonbelopp kronor som enkelt hade kunnat undvikas. Läckagen är nästan utan undantag det klart största problemet i ett tryckluftssystem. Det tillåts då de flesta företag inte har tagit fram den verkliga kostnaden för att producera tryckluften utan betraktar den fortfarande som gratis eller att det är en kostnad som inte går att påverka.  Av den tillförda energin till kompressorn så är det bara 6-7% som förvandlas till användbar mekanisk kraft. Med det som bakgrund är det lättare att förstå att små reduktioner i tryckluftsförbrukningen innebär stora energibesparingar. Ett ännu tydligare exempel är att ett enda 1 mm läckage innebär drygt 7.000 kr i kostnad per år. Gå ut i produktion och lyssna på hur mycket pengar som försvinner i läckage.  Det är samtidigt anledningen till varför få områden kan uppvisa jämförbar lönsamhet i att åtgärda. De flesta av våra projekt har en dokumenterad återbetalningstid inom 6 månader. Rekordet hittills i år är en besparing på 1,6 mkr med en återbetalningstid på 32 dagar.  Det beror kortfattat på två saker – tryckluft är extremt dyrt att producera och att kostnaderna för åtgärderna att lösa problemet är mycket låga.

För att nå verklig framgång med energibesparingar krävs ett system tillsammans med mätdata för att säkerställa både resultat och lönsamhet. Allt annat förblir teorier och önsketänkande.

Hur mycket läcker ert system?  Vi börjar oftast med att hjälpa företag med en tillfällig mätning för  att fastställa läckagevolymen och vad den kostar. Dom flesta blir förvånade över hur stor läckagevolymen är och hur driftsmönstret kan avslöja så många andra områden med potential.

Vi har erfarenhet av över 9000 dokumenterade projekt och arbetar i ett system som tillgodoser det informationsbehov som krävs för att inte bara hitta läckage utan också få dom reparerade.

Våra kunder innefattar flera av världens största företag inom nästan alla typer av industrier. I Sverige representeras vi av Momentum Industrial på över ett 30 tal orter och ett rikstäckande nätverk av servicepartners. Under 2018 släpper via 4:e generationens LEAQS system med en rad nya funktioner som ytterligare reducerar projekttid .

Kontakta oss eller närmaste Momentum kontor för en närmare presentation om hur vi kan reducera er tryckluftsförbrukning och CO2 utsläpp. http://www.momentum-industrial.com/