För att lyckas med energibesparingar i ett tryckluftssystem krävs en helhetssyn. Tryckluft är ett komplext media där varje enskild åtgärd påverkar andra delar i systemet. Därför arbetar vi med en rad olika åtgärder inom tryckluftssystemet för att skapa maximalt resultat.
Kontakta oss för en närmare presentation om hur vi kan reducera er tryckluftsförbrukning och CO2 utsläpp. Våra kunder innefattar flera av världens ledande företag inom nästan alla typer av industrier och bygger på erfarenhet från närmare 9000 projekt.

LEAQS-systemet...

 • ...sparar energi och minskar CO2 utsläppen
 • ...ökar produktiviteten och förbättrar kvalitén
 • ...sparar pengar och tid för kunder over hela världen
 • ...minskar ljudnivån och innebär en bättre arbetsmiljö
 • ...ger ett stabilare tryck och innebär ökad kvalitét
 • ...ger driftssäkerhet och kostnadskontroll
 • ...är internetbaserat för ökad tillgänglighet
 • ...kan spara upp till 50% av tryckluftsförbrukningen

LEAQS internetbaserade system är sedan starten över 10 år sedan grunden till framgångsrik läckagekontroll. LEAQS systemet är utvecklat för att effektivt tillgodose det informationsbehov som krävs för att hantera läckagesökning- och reparationsprocessen. Systemet används idag av tusentals av världens ledande företag.och möter deras höga krav på drift- och datasäkerhet

LEAQS utvecklar och introducerar kontinuerligt nya funktioner för att möta kundbehov och önskemål. Resultatet av utvecklingsarbetet visar sig i reducerade projekttider och bättre redovisade resultat. LEAQS systemet utvecklas av datatekniker med lång erfarenhet av tryckluft, styrsystem och tryckluftens dynamik: LEAQS systemet ger dig som kund tillgång till all nödvändig information i de 6 nyckelområden som styr tryckluftsekonomin.
Läckagekontroll, Projektledning, Reparation, Mätning, Optimering och Analys.

Läckage

Läckagedata

Information om antal läckage, förlorad volym, kostnad, CO2 utsläpp, läckande fabrikat, artikelnummer, placering.

Projektledning – Den mest underskattade delen av läckagekontroll. Ändå den avgörande faktorn för framgång. Planering av reparationsarbetet bygger på tillförlitlig information om nödvändigt material, tidsplanering och effektiv logistik.. Med rätt information kan reparationsarbetet och kostnaderna reduceras till en bråkdel jämfört med det konventionella tillvägagångssättet.

Reparation

Effektiv reparation bygger på bra underlag och tillgång till material.. Placering och tidsåtgång är en förutsättning för effektivt reparationsarbete. Med LEAQS systemet skapar du enkelt de reparationsunderlag och arbetsorder som behövs.

Projektanalys

Resultat redovisade i form av kostnader och volym. Jämförelser med föregående sökning, huvudorsakerna till läckage, lönsamhetsberäkning är några exempel av de grundläggande fakta som behövs för att säkerställa lönsamhet och kontinuitet av programmet

Optimering

LEAQS systemets optimerings lösningar innebär att du kan identifiera och dokumentera möjligheter till att optimera tryckluftsapplikationer och samtidigt redovisa besparingar.

Analys

Med LEAQS systemet kan du analysera och skapa rapporter baserat på all data inlagt i systemet. Tekniska, finansiella, och resultatorienterade rapporter som ger all nödvändig information som behövs för fullständig kontroll av utvecklingen.

Tillgänglighet

Kundlogin

Här loggar du som kund in med det användarnamn och lösenord som LEAQS-teknikern givit dig. Om du har glömt ditt lösenord kontakta support@leaqs.com

Till kundlogin

Grupplogin

För dig som har erhållit grupp login för att övervaka flera enheter

Till grupplogin

Bli en LEAQS Partner

LEAQS-nätverket är världens mest omfattande organisation för läckagekontroll och optimering av tryckluftssystem. Energiprisets utveckling och en ökande medvetenhet om tryckluftens miljöpåverkan har inneburit en kraftig ökad efterfrågan av våra tjänster.LEAQS eftersträvar samarbete med partners både lokalt och nationellt som delar våra värderingar. Många av våra kunder är företag med global verksamhet Som LEAQS partner får du tillgång till:

 • Tillgång till världens mest använda system för läckagekontroll och optimering
 • Tillgång till en energibesparande tjänst som ger dig tillgång till flera av landets största industrier
 • Tillgång till know-how och erfarenhet från närmare 6000 projekt
 • Tillgång till utbildning och marknadsföring nationellt och internationellt
 • Tillgång till ett av världens mest omfattande nätverk av tryckluftskompetens

LEAQS filosofi är att tillhandahålla det mest effektiva systemet för läckagekontroll och optimering till kunder via nationella och lokala service partners.
Om ditt företag är beredd att skapa en organisation för läckagekontroll, reparation, optimering och mätning och därigenom ta del av ett miljövänligt koncept kontakta oss via international@leaqs.com och vi kommer at skicka er en närmare beskrivning om konceptet och villkoren för att bli en partner.

Mätning & Övervakning

Utan tryckluft stannar produktionen. Med det som bakgrund är det minst sagt märkligt att färre än 10% av företag mäter och övervakar sin förbrukningen av tryckluft.
Att ha kontroll över sin förbrukning innebär ökad driftssäkerhet och att man kan tydligt kan se effekten av de åtgärder man gör i tryckluftssystemet. Vi kan hjälpa er att få fullständig kontroll över tryckluftsförbrukningen genom antingen temporär- eller permanent mätning och införande av debiteringssystem.
Att mäta är att veta.

Optimering

Efter läckagesökning så är optimering av tryckluftssystemet det mest lönsamma man kan göra. LEAQS har tekniker med lång erfarenhet av pneumatik och optimering av tryckluftsapplikationer. En professionell genomgång och kontroll av tryck, blås-applikationer, flöden och funktioner innebär närmare 25% av besparingspotentialen.
De flesta åtgärder med en återbetalningstid inom 6 månader.

Tryckluftsutbildning

Utbildning är det första steget man bör ta för att inleda ett energibesparingsprojekt inom tryckluft. .Tryckluft är ett komplext media som kräver en helhetssyn och opartiskhet för att nå framgång. Tryckluftens grundprinciper, ekonomi, dimensionering och generella riktlinjer för användningen av tryckluft är sannolikt den investering som lönar sig mest och är enkel att genomföra. Det är dessutom en förutsättning för att kunna fatta beslut om andra åtgärder. LEAQS och våra partners genomför utbildningar antingen helt kundanpassade på plats eller via tryckluftsseminarier runtom i landet.

Kontakt

Besöksaddress

LMS-Nordic AB
Gruvgatan 39
421 30 Västra Frölunda
Tel:+46 (0) 31 757 15 15