LMS-Nordic – Årets leverantör till Momentum Industrial

I samband med Underhållsmässan i Göteborg fick LMS Nordic AB motta priset som Årets leverantör 2018. Ett nytt pris som inkluderar alla leverantörer till Momentum och som ersätter det tidigare Value Partner. Med Årets leverantör vill Momentum inkludera sina leverantörer i strävan att förbättra vår gemensamma omvärld och leva upp till missionen ”Tillsammans för en hållbar industri”.

Motiveringen till att just LMS Nordic AB erhöll priset lyder som följer: ”För att ha belyst ett ofta förbisett område i industrin – tryckluftsläckage – och inom detta område tillsammans med Momentum under 2017 lyckats spara in över 4,5 MSEK, över 2000 ton CO2 samt förbättrat arbetsmiljön hos våra kunder genom att uppdatera till bättre varianter av exempelvis snabbkopplingar”. Priset 25.000 Kr donerades till WWF och Naturvårdsföreningen.

Daniel Winkler VD LMS-Nordic mottog priset från Mattias Holst Produktområdesansvarig Momentum.