Vi är nu en del av Enersize Oyj !

Bildresultat för enersize

Vi är nu oerhört glada att kunna berätta att vi nu är en del av Enersize Oyj.  Det är ett finskt företag som har utvecklat världens mest avancerade mjukvara för analys av mätdata för tryckluft. Enersize erbjuder konkreta tjänster för att reducera tryckluftsförbrukningen.  För LMS-Nordic var det viktigaste att Enersize systemet tillför ytterligare viktiga dimensioner av mätning- & övervakningstjänster som vi länge har eftersökt.  Mycket enklare att kunna visualisera och identifiera områden med besparingspotential.  Enklare installation och förberett för att ta ansluta fler sensorer på linje och maskinnivå, inte bara i kompressorrummet.  Kombinationen Enersize och LEAQS skapar totalekonomiska fördelar för kunden.  Med läckagekontroll så är effekten och kostnadsbesparingarna omedelbara. Med Enersize systemet så visualiseras den effekten tydligare och det blir lättare att bevaka förbrukningen så att den inte ökar igen.  Vi är också mycket glada över att se att det läggs stora resurser på utveckling i Sverige . Enersize har valt att lägga en stor del av det arbetet på utvecklingskontoret i Lund. Det ger oss större möjligheter att vara med att påverka utvecklingsarbetet och ger oss även en insyn på vad som kommer i framtiden. Redan nu ser vi ett antal produkter och lösningar som blir mycket intressanta att introducera till marknaden. Vi kommer inom kort delge mer information om Enersize mjukvara och tjänster men ni är självfallet välkomna att kontakta oss om ni har frågor.

enersize screenshot