LEAQS systemets 7 nyckelområden - En kedja är inte starkare än den svagaste länken.

Med LEAQS systemet skapas verkliga, mätbara resultat i reducerade kbm/ min.

  • Läckagedata – information från läckagesökningen såsom, antal läckage, förlorad volym, kostnad, CO2 utsläpp, läckande fabrikat, artikelnummer, placering.
  • Projektledning – Den mest underskattade delen av läckagekontroll. Ändå den avgörande faktorn för framgång. Planering av reparationsarbetet bygger på tillförlitlig information om nödvändigt material, tidsplanering och effektiv logistik.. Med rätt information kan reparationsarbetet och kostnaderna reduceras till en bråkdel jämfört med det konventionella tillvägagångssättet.
  • Reparation – Effektiv reparation bygger på bra underlag och tillgång till material.. Placering och tidsåtgång är en förutsättning för effektivt reparationsarbete. Med LEAQS systemet skapar du enkelt de reparationsunderlag och arbetsorder som behövs. Målsättningen är alltid 100% repararade läckage. Vi nöjer oss inte med mindre. Ibland kan tillgänglighet och processer innebära svårigheter men med know-how, dokumentation når vi i regel en extremt hög reparationsandel.
  • Produktidentifiering – Nyckeln till framgång ligger i att alla läckage repareras vilket innebär att alla komponenter som läcker också skall identifieras. Det är inte enkelt – många komponenter kan ha suttit där mycket länge och det är inte säkert att komponenten eller fabrikatet finns längre. Likväl måste en ersättningskomponent fram. Vi har därför utvecklat en särskild funktion i LEAQS systemet som underlättar detta arbete enormt.
  • Projektanalys – Resultat redovisade i form av kostnader och volym. Jämförelser med föregående sökning, huvudorsakerna till läckage, lönsamhetsberäkning är några exempel av de grundläggande fakta som behövs för att säkerställa lönsamhet och kontinuitet av programmet.
  • Optimering – LEAQS systemets optimerings lösningar innebär att du kan identifiera och dokumentera möjligheter till att optimera tryckluftsapplikationer och samtidigt redovisa besparingar.
  • Analys – Med LEAQS systemet kan du analysera och skapa rapporter baserat på all data inlagt i systemet. Tekniska, finansiella, och resultatorienterade rapporter som ger all nödvändig information som behövs för fullständig kontroll av utvecklingen.