Bli en Enersize Partner

Enersize nätverket är världens mest omfattande organisation för läckagesökning och optimering av tryckluftssystem. Energiprisets utveckling, klimatfrågan, Energikartläggningen och en ökande medvetenhet om tryckluftens miljöpåverkan har inneburit en kraftig ökad efterfrågan av våra tjänster. Enersize eftersträvar samarbete med partners både lokalt och nationellt som delar våra värderingar. Många av våra kunder är företag med global verksamhet Som en Enersize partner får du tillgång till:

  • Tillgång till världens mest använda system för läckagesökning och optimering
  • Tillgång till en energibesparande tjänst som ger dig tillgång till flera av landets största industrier
  • Tillgång till know-how och erfarenhet från fler än 9000 fullt dokumenterade projekt
  • Tillgång till utbildning och marknadsföring nationellt och internationellt
  • Tillgång till ett av världens mest omfattande nätverk av tryckluftskompetens

Enersize filosofin är att tillhandahålla det mest effektiva systemet för läckagesökning, reparation och optimering till kunder via nationella och lokala service partners.

Om ditt företag är beredd att skapa en organisation för läckagesökning (LEAQS systemet) , reparation, optimering och mätning och därigenom ta del av en miljövänligt koncept kontakta oss via international@leaqs.com och vi kommer at skicka er en närmare beskrivning om konceptet och villkoren för att bli en partner.