Läckagesökning av tryckluftssystem för industrin

LEAQS systemet har utvecklats av LMS-Nordic och har blivit världens mest använda system för läckagesökning, projektledning och reparation med idag över 9000 fullt dokumenterade projekt i systemet.

Erfarenhet och know-how från i princip alla typer av industrier ger oss möjligheten att ta ansvar för hela läckagekontroll processen. Från sökning tills dess att läckagen är reparerade och resultaten är fullständigt verifierade. I praktiken innebär det att vi reducerar projekttiden med flera månader. En enkel kalkyl på vad era läckagekostnader är idag per månad och vad era egna resurser skulle kostar visar att vi kan genomföra projektet till en bråkdel av den egna kostnaden och leverera ett väsentligt bättre resultat.

Ni drar helt enkelt nytta av 18 års specialisering och undviker de misstag andra redan har gjort.

LMS-Nordics internationella nätverk av tryckluftsexpertis ger oss tillgång till problemlösningar baserat på senaste teknologi från hela världen som du som kund drar nytta utav.

Er anläggning läcker nu, stora besparingar och en reduktion av CO2 utsläpp kan uppnås inom några få veckor.  Kontakta oss eller Momentum Industrial för ett förutsättningslöst möte så visar vi hur det går till.