Läckagesökning av tryckluftssystem för industrin

LEAQS är världens mest använda system för läckagesökning för tryckluft och gaser, projektledning och reparation med över 9000 fullt dokumenterade projekt.

Erfarenhet och know-how från i princip alla typer av industrier ger oss möjligheten att ta ansvar för hela läckagekontroll processen. Från sökning tills dess att läckagen är reparerade och resultaten är fullständigt verifierade. I praktiken innebär det att vi reducerar projekttiden med flera månader. En enkel  kalkyl på vad era läckagekostnader är idag per månad och vad era egna resurser skulle kostar visar att vi kan genomföra projektet till en bråkdel av den egna kostnaden.  Läckande tryckluft är extremt dyrt så varför acceptera läckage i ett system när det kan åtgärdas inom en månad? Dessutom med ett bättre och mer bestående resultat. 

Enersize internationella nätverk av tryckluftsexpertis ger oss tillgång till problemlösningar baserat på senaste teknologi från hela världen som du som kund drar nytta utav. Tryckluft är ett komplext media att arbeta med om den skall produceras effektivt. De flesta företag nöjer sig med att konstatera att det fungerar utan större problem men man bör då veta att det sker  i regel till ett pris av 30-50% mer än vad som behövs.  Varför ger era konkurrenter den kostnadsfördelen?

Er anläggning läcker nu, stora besparingar och en reduktion av CO2 utsläpp kan uppnås inom några få veckor.  Kontakta oss eller Momentum Industrial för ett förutsättningslöst möte så visar vi hur det går till.