Få kontroll på läckagen med LEAQS Systemet

LEAQS internet baserade system är sedan starten över 18 år sedan grunden till framgångsrik läckagesökning och reparation. LEAQS systemet är utvecklat för att effektivt tillgodose det informationsbehov som krävs för att hantera läckagesökning – och reparationsprocessen. Systemet används idag av tusentals av världens ledande företag.

LEAQS utvecklar och introducerar kontinuerligt nya funktioner för att möta kundbehov och önskemål. Resultatet av utvecklingsarbetet visar sig i reducerade projekttider och bättre redovisade resultat.

LEAQS systemet utvecklas av datatekniker med lång erfarenhet av tryckluft, styrsystem och tryckluftens dynamik: LEAQS systemet ger dig som kund tillgång till all nödvändig information i de 7 nyckelområden som styr tryckluftsekonomin.

Läcksökning, Projektledning, Produktidentifiering, Reparation, Mätning, Optimering och Analys.