Mätning & Övervakning - en förutsättning för bra beslut

Om man vill säkerställa driftsäkerhet, energieffektivitet och på allvar vill få kontroll på sin tryckluftsförbrukning då är mätning en förutsättning.  Att mäta parametrar som flöde, tryck, temperatur, energiförbrukning är helt enkelt en förutsättning för kunna dokumentera förbättringar och uppnådda resultat. Vi kan hjälpa er med olika typer av mätutrustning från en flödesmätare till marknadens mest avancerade system som övervakar byggnader och processer helt anpassade till kommande krav, era behov och inte minst budget.

Att kunna visualisera sin förbrukning och tryckutveckling innebär också och att man tydligt kan se effekten av de åtgärder man gör i tryckluftssystemet. Resultat av läckagesökningar och fortsatt bevakning av tryckluftsförbrukningen innebär att man kan kontrollera vilket intervall som är mest optimalt.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om era mätbehov och olika lösningar som möter kraven ställda i Energidirektiven men som också leder till direkta kostnadsreduktioner.

Flowscope M  – Flöde, Tryck och temperatur från en mätpunkt

Mäter i båda riktningarna