Optimering - besparingar helt utan risk

Vi garanterar resultat !

Enersize genomför optimeringar och driftsanalyser med besparingsgaranti – vi tar aldrig mer betalt än vad vi sparar och därmed är det helt riskfritt. De flesta förslag och åtgärder har en återbetalningstid inom 6 månader. Om ni själva inte har personal eller tid så kan vi även genomföra installation, driftsättning och verifiera besparingarna.

Optimering kan göras när som helst men bör göras i samband med läckagesökning för att skapa större förutsättningar för att reducera arbetstrycket. En reduktion med 1 bar innebär 15% mindre flöde och en energireduktion av 8%. Potential, resultat, kostnader och nödvändiga åtgärder redovisade on-line i det nya LEAQS systemet.

Vi har flera exempel där optimering har inneburit att en eller flera kompressorer har kunnat stängas av och flera anläggningar där vi reducerat arbetstrycket med närmare 2 bar.

Kontakta oss för ett förutsättningslös diskussion med garanterade resultat.