Om brist på kunskap är problemet - vad är då lösningen?

Varför uppfattas en så extremt dyr energiform som tryckluft som gratis? Varför tillåter de flesta företag att 30-50% av tryckluften produceras helt i onödan? Varför mäter man inte flöden och energiförbrukning?

Frågar du  trycklufts- och energiansvariga om varför det är på detta viset så är svaret att det sker av ren okunskap. Det finns inga formella tryckluftsutbildningar på högskolor eller universitet hur märkligt det än låter. Trots att tryckluften för de flesta företag representerar över 10% av den totala energiförbrukningen så kan de flesta företag inte redovisa sin  tryckluftsförbrukning eller kostnaden. Att få kontroll över kostnader och förbrukning ligger inte i första hand ny hårdvara eller återvinning utan i utbildning.

Utbildning är alltid det första steget man bör ta om man på allvar vill få ner tryckluftsförbrukningen, spara energi och CO2. Det är också utan tvekan det mest lönsamma.

Besök vår utbildningssida: www.tryckluftsutbildning.se